Vårdpersonal

Endast för vårdpersonal i Sverige

Håll dig uppdaterad om läkemedel och hjälpmedel från Novo Nordisk. Få åtkomst till produktinformation och patientstödsmaterial.

 

Varför enbart för vårdpersonal?

Enligt gällande lagar har enbart vårdpersonal tillåtelse att få åtkomst till denna webbplats. Använd inte denna sida om du inte är vårdpersonal i Sverige.

 

Informationen som tillhandahålls här är enbart ämnad för vårdpersonal.

Du måste acceptera ansvarsfriskrivningen

Lämna